Thursday, 14 March 2013

Klasse, eliter, utdanning mm


Egne publikasjoner og publikasjoner som refererer til mine og mine kollegers arbeid:

 

Egne publikasjoner:

 
Andersen, Patrick Lie & Hansen, Marianne Nordli (2012). Class and Cultural Capital-The Case of Class Inequality in Educational Performance . European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 28(5), s 607- 621 . doi: 10.1093/esr/jcr029
 
Hansen, Marianne Nordli; Flemmen, Magne & Andersen, Patrick Lie (2009). The Oslo Register Data Class Scheme (ORDC). Final report from the classification procject. The University of Oslo, Oslo. 
 
 
 
 

Andres publikasjoner:

 
Om eliter (Ljunggren, 2010).
Om klasse og familieliv (Blaasvær, 2011).
Om forbruk, fritidsaktiviteter mm (Sjøløkken, 2010)

Bakken, A., & Elstad, J. I. (2012). For store forventninger?: Kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer (Vol. 7/2012, pp. 277 s. : ill.). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Blaasvær, N. (2011). Moderskap i arbeiderklassen: en kvalitativ studie av åtte arbeiderklassekvinners utforming av hverdagslivet med barn. N. Blaasvær, Oslo. Retrieved from http://https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/15387/Blaasaer.pdf?sequence=1 

Johansen, L. M. (2010). Senmoderne "Lads": en kvalitativ studie av klasserelaterte erfaringer og orienteringer i skolen. L.M. Johansen, Oslo. Retrieved from http://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/15335/Johansen.pdf?sequence=3 

Ljunggren, J. (2010). En norsk kulturelite? , The University of Oslo, Oslo. Retrieved from http://www.digbib.uio.no/publ/iss/2010/106511/Ljunggren.pdf 

Olsen, L., Ploug, N., Andersen, L. and Juul, J. S. (2012). Det danske klassesamfund. København: Gyldendal.
            http://www.klassesamfund.dk/klassesamfund/om-bogen-og-forfatterne

Sjøløkken, L. (2010). Friluftsliv og klasse : En kvantitativ undersøkelse av Osloungdoms deltakelse i friluftslivsaktiviteter, The University of Oslo, Oslo. Retrieved from 
           https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/15321/Sjoeloekken.pdf?sequence=1No comments:

Post a Comment